thepanhminh@gmail.com

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP ANH MINH
Company limited commercial and industrial production Anh Minh

0906 25 25 86
thepanhminh@gmail.com

Gia công cầu treo dân sinh

Mã SP: cautreo01 Chi tiết >>

Gia công cầu trục - cổng trục

Mã SP: cautruccongtruc03 Chi tiết >>

Gia công, chế tạo cầu trục - cổng trục

Mã SP: cautruccongtruc04 Chi tiết >>

GÔNG 01

Mã SP: gông 01 Chi tiết >>

Kết cấu thép 1

Mã SP: Ketcauthep01 Chi tiết >>

Kết cấu thép 2

Mã SP: ketcauthep02 Chi tiết >>

Lõi thép cửa nhựa

Mã SP: Loithep01 Chi tiết >>

Lõi thép cửa nhựa 02

Mã SP: Loithep02 Chi tiết >>

Lõi thép cửa nhựa 03

Mã SP: Loithep03 Chi tiết >>

Lõi thép cửa nhựa 04

Mã SP: Loithep04 Chi tiết >>

Lõi thép cửa nhựa 05

Mã SP: Loithep05 Chi tiết >>

Lõi thép cửa nhựa 06

Mã SP: Loithep06 Chi tiết >>

Lõi thép cửa nhựa 07

Mã SP: Loithep07 Chi tiết >>

Nhà thép tiền chế

Mã SP: Nhà thép tiền chế Chi tiết >>

Nhận cắt CNC theo yêu cầu

Mã SP: CNC04 Chi tiết >>

Tấm sàn Grating

Mã SP: Grating01 Chi tiết >>